POR2015_V201906

1.90

 

 

Kategórie:

Popis

ChessWind POR databáza ako VAP produkt je vytvorený v ročných zbierkach pre daný rok a verziu z OM POR s pridanou hodnotou vo výbere hier a postupnom rozširovaní alebo komentovaní vybranej zbierky v neskorších verziách kolekcie – POR2015_V201906 ako ChessWind POR databáza pre POR šachové hry (začínajúce) v roku 2015. Verzia V201906 je skratka pre vydanie v júni 2019.

Počet hier je 16692. Formát súboru je PGN.