Databázy korenšpondenčného šachu

ChessWind COR databázy ako produkty s pridanou hodnotou sú vytvorené v ročných súboroch pre špecifikovaný rok(y) a verziu z OM COR databázy s pridanou hodnotou vo výbere hier a postupnom rozširovaní alebo komentovaní vybraných hier v novších verziách súboru. Napríklad COR2011_V201904 ako databáza ChessWind COR pre korešpondenčné šachové partie hrané (začaté) v roku 2011. V201904 je skratka pre verziu vydanú v apríli 2019.

Zobrazuje sa všetkych 11 výsledkov

Zobrazuje sa všetkych 11 výsledkov